POLİSLER ASKERLİK YAPAR MI?

POLİSLER ASKERLİK YAPAR MI?

Polislik ile ilgili bilgi almak isteyen ve bu mesleği seçmeyi düşünen bireylerin merak ettiği konulardan biri olan, hali hazırda görev yapan polis memurlarının askerlikten muaf sayılıp sayılmayacağıdır. Emniyet teşkilatına katılan birçok adayın genel olarak askerlik yapmadan göreve başlamakta ve her asker alımı döneminde birçok polis memuru askere giderek bulundukları bölgede polis açığı oluşturmaktaydı. Bu nedenle 2011 yılında bu konu için gerekli bir düzenleme yapıldı.

Polis olarak görev yapan memurlar, 2011 yılına kadar meslek içerisinde veya mesleğe başlamadan önce askerlik yapmaktaydı. Ancak söz konusu yılda çıkan kanuna göre, bu yıldan itibaren polislerin askerlik yapması durumu, bazı şartlar doğrultusunda kaldırıldı. Bu şartın içeriği ise, 10 yıl boyunca polislik hizmeti veren memurlar, askerlikten muaf tutulmak şartı da bulunmaktadır. Ancak 10 yıllık görev süresi dolmayan, meslekten ihraç edilen veya kendi isteği ile istifa eden polisler askerliğini yapmamış sayılmakta ve hakkında işlem başlatılmaktadır. Ayrıca 10 yıllık bu süre, mesleğe başlangıç tarihinden itibaren dikkate alınır. Geçici süreli görevler, yurt dışı misyon koruma ve yurt dışında eğitim gibi görevlerde, söz konusu 10 yıllık hizmet süresi için de geçerlidir. Ayrıca bu kanun ve maddeleri ile ilgili bilgiler, İçişleri bakanlığınca, Milli savunma bakanlığının web sitesinde yayınlanmıştır. Şartları okuyabilir ve konunun ana özeti hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İlgili kanun çıkmadan önce, polis memurları lisans mezunu olarak kısa dönem askerlik yapıyor ve sonrasında tekrar görevine geri dönüyordu. Bu nedenle çıkan kanun sayesinde, polis memurları askerlik konusunda da vatana hizmet ettikleri için kendi görevine devam etmeleri ön görüldü. Ayrıca yine bu kanun sayesinde pek çok polis memuru gelecek planlarını daha rahat bir şekilde yapmaya başladı.

Polis Atamaları ve Tayinleri Ne Zaman Yapılır?

Polis Atamaları ve Tayinleri Ne Zaman Yapılır?

Emniyet genel müdürlüğünde gören yapan polis atamaları, görev süresi dâhilinde an az bir kere doğuda hizmet verme zorunluğu vardır. Söz konusu görev yeri ise, EGM tarafından belirlenmektedir. Bir yıllık şark görevini yerine getiren polislere tayin hakkı tanınmaktadır. Özellikle de son yıllarda yaşanan terör olayları nedeni ile doğu bölgesinde ciddi bir güvenlik açığı olduğu tespit edilmiştir. Emniyet müdürlüğü ise, bu açığının giderilmesi için sayı belirlemekte ve batı illerinde görev yapan polisleri, doğu bölgesine doğru çekmektedir. Ancak geçerli bir mazereti olan memurlar, şark görevini erteletebilmekte ve personel Şube Müdürlüğüne beyan dilekçisi vermektedir. Erteleme için tanınan süre bir yıldır. Ancak dilekçesi kabul edilmeyen ve İbka vermeyen polisler ise, kişisel tercihleri göz önünde bulundurularak doğu illerine atanmaktadır. Ataması tamamlanan polisler, görev yapacağı yeni illerde belirtilen süreyi tamamladıktan sonra, tekrar batı illerine gönderilmektedir.

Polis Atamaları Ne Zaman Yapılır?

2018 yılı polis tayin ve atamaları şubat ayında yapılmıştır. Ayrıca atama süresi, mayıs ayına kadar devam etmektedir. Bu süre içerisinde, polisler görev yapmak istedikleri iller Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmelidir. Ataması tamamlanan polisler bir yıl, gönderildikleri illerde bulunur. Diğer polisler işe şark görevi için doğu illerine gönderilir. Ayrıca şark görevi sonuçları, belli bir tarihte açıklanmaz. Ancak ortalama bir değer verilmesi gerekirse, söz konusu sonuçlar haziran ayı içerisinde belli olur. Polisler tayinlerinin çıkması durumunda, kısa bir süre içerisinde istenilen yer değişikliği gerçekleşir.

Tayin şartları

Tayin isteyen polislerin, şark görevini yerine getirmesi gerekir.

Görev süresi dolmayan memurların, geçerli bir mazeret beyan etmesi gerekir( eşi, ailesi, çocuklarının eğitim durumu gibi)

Atamanın istenildiği ile ve ilçede memur açığının olması gerekir.

Görev yaptığı bölgede ki kaldığı süre

POLİS TALTİF TUTARI NE KADAR?

2019 yılı Polis Taltif Tutarı

Emniyet teşkilatında POLİS TALTİF TUTARI NE KADAR,  görev yapan polislere verilen taltif ödemeleri, 3201 sayılı Emniyet teşkilatı kanunu ile garanti altına alınmaktadır. Bu konuna göre, ülkenin güvenliğini ve birliğini, devletin çıkarlarını, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlayan memurlar, maaşlarının iki katına ve beş katına kadar ulaşan ek gelirler almaktadır. Ayrıca taltif ödemeleri, personel sayısı iyi sınırlı tutulmamaktadır. Yapılması planlanan bu ödemelerde, ödüllendirilecek hizmeti yerine getiren birim tarafından bir doya hazırlanmakta ve yetkili merceklere gönderilmektedir. Bir yılda ortalama üç kez gerçekleşen taltif ödemeleri, her personel başına hesaplanmakta ve maaşlarının 24 katını geçmeyecek bir tutar belirlenmektedir.

Polis Taltif Tutarı Hesabı

Alınacak taltif bedeli, emniyet mensuplarının resmi olarak aldıkları maaşlara ve ek göstergelerin toplamanın ana gelir ile çarpılması sonucu oluşmaktadır. Bu hesaba göre, 1. Sınıf Emniyet müdürünün alacağı tutar, 553,6 Türk lirasıdır. Bu sayede, diğer polis memurlarının alacağı taltif bedeli anı hesap ile belirlenmektedir. Ayrıca bu ödemeler gelir vergisi ve damga vergisi nedeni ile kesintiye de ulaşmaktadır. Hizmet verdiği yıla göre yapılan hesaplamalar, farklı şartlara göre de değişkenlik göstermektedir. Derece ve kademe doğrultusunda değişen söz konusu bedellerin ortalama değeri ise, 60-480 Türk Lirası arasındadır. Bu değerlerin belirlenmesinde, polislerin kıdemi ve görev yeri de etkili olmaktadır. Ayrıca taltif hesaplamaları da, söz konusu şartlar doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta ve ödemeleri gerçekleştirmektedir. Taltif ödemeleri için, müdürlük bünyesinde genel bir komisyon kurulur. Bu komisyon gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ödüllendirilmesine uygun bulunan dosyalar, yetkili merceklere gönderilir ve alınan onayın ardından ödemeler zamanında yapılır. Ayrıca ödeme tarihleri, 1. Ve 6. Ayın başlarıdır. Tabi bu tarih değişkenlik gösterebilir.

POLİS EĞİTİMİ KAÇ YIL SÜRER?

POLİS EĞİTİMİ KAÇ YIL SÜRER?

Polis olmak isteyen bireyler, farklı eğitim süreçlerinden geçerler, bu eğitim süresi ortak bir yönetmelik ile belirlenmekte ve geçerlilik göstermektedir. Polis meslek eğitimi merkezlerinde ki yönetmeliğe göre, adayların en az 6 ay eğitim alması ve bu eğitimi başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Ancak 15 Temmuz sonrası, devlet dairelerinden açığa alınan veya meslekten ihraç edilen memurların sayısı bir hayli fazla olduğu için ortaya çıkan polis açığının doldurulması gereksinimi duyulmuştur. Bu nedenle verilen eğitim süresinde kısalma yaşanmış ve teorik eğitimlerin yanı sıra, uygulamaları eğitim sistemine önem verilmiştir. Ayrıca polis eğitimi, söz konusu mesleğin kendi arasında ayrılan branşlara göre de değişkenlik göstermektedir. Meslek eğitim süresinde yapılan değişiklik, resmi kaynaklar tarafından duyurulmuştur.

Eğitim Süresi

Polis meslek eğitim merkezi tarafından belirlenen giriş yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, eğitim süresi en az 6 ay dan 4 aya indirilmiştir. Farklı yıllarda değişiklik gösteren lisans mezunlarını kapsayan polis alımı da, Ponem tarafından yapılan değişikliğe göre 4 aya düşürülmüştür. Bu değişiklik 2017 yılının ocak ayında resmi gazete yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Eğitim formatı ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır. Ancak uygulama eğitimlerin süresi ve içeriği biraz daha ağır hale getirilmiştir.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik

15/7/1015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi gazetesinde yayınlanan yönetmeliğin 6. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘altı! Sayısı ‘dört’ şeklinde değiştirilmiştir.

-Aynı yönetmeliğin 7. Maddesinde yer alan ‘altı’ sayısı, yine ‘dört’ sayısı ile değiştirilmiştir.

-Bu tarihten ve yönetmelik değişiminden önce polis meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerde, söz konusu değişikliğe dahil edilmiştir. Yani eski öğrenciler de 4 aylık eğitim süresinden sonra mezun olma hakkına sahiptir.

Polis Akademisi Eğitimi ve Süresi Ne Kadar?

Emniyet teşkilatına katılmaya hak kazanmış olan polis adaylarına, çeşitli eğitimler verilmektedir. Polis Akademisi Eğitimi ve Süresi Ne Kadar bu eğitimler, halkla ilişkiler, sosyal psikoloji ve hukuk dersleri gibi temel konu başlıkları adı altında gerçekleştirilmektedir. Polis akademisinde verilen teorik eğitimlerin yanında, uygulamalı dersler sayesinde de meslek bilincinin aşılanması sağlanmaktadır. Yine meskun mahal, toplumsal olaylara müdahale ve suçlu yakalama teknikli gibi, temel bilgiler uygulamalı eğitimler sırasında öğretilmektedir. Polis akademisinde adaylara verilen atıcılık eğitimi, tecrübe kazandırılma noktasında uygulanmaktadır. Bu eğitimlerin amacı, hızlı silah çekme, silah tutma teknikleri, silahla yürüme be koşma gibi konular da kendini geliştirmesi sağlanmaktadır.

İntibak Eğitimleri Ve Süresi

Polis meslek yüksekokullarında verilen intibak eğitimleri, tüm sınavları başarı ile geçen polis adaylarına yöneliktir. Ayrıca bu eğitimler, okuldan okula da değişkenlik göstermektedir. Polis meslek yüksekokulu sınavlarını kazanan adaylar, okula teslim olması için gereken süre içerisinde geçici kayıt işlemlerini tamamlarlar. Kayıttan sonra gelecek ilk pazartesi intibak eğitime başlar ve bu eğitimi 2 hafta boyunca alır. Pazartesi günü başlayan intibak eğitimi, 2. Haftanın Pazar gününe denk gelen tarihte son bulur.

İntibak Eğitiminde Neler Yapılır?

Polis meslek yüksekokulunu kazanmış ve geçici olarak kayıt yaptırmış adayların 14 günlük intibak eğitimi başlar ve bu sürede ortalama 5 gün içerisinde sağlık raporu işlemleri tamamlanır. Sağlık raporunu alan polis adaylarına okul içerisinde uyulması gereken kurallar teker teker anlatılır. Kıdem ve alt-üst ilişkileri konusunda bilgi verilir. Üst rütbeli polisler ile nasıl iletişim kurulması gerektiği, yatak düzeni, eğitim planı, disiplin, davranış, tekmilin nasıl verilmesi gerektiği ve tören yürüyüşü gibi birçok konu başlığı, 14 gün içerisinde adaya anlatılır. Ayrıca genel bir meslek tanıtımı da, yine intibak eğitimi sırasında uygulanır.