Devlet Memuru Ek İş Yapabilir Mi?

Ekonomik etkenler ile birlikte gelir ve giderde uyuşmazlıklar oluşmaktadır. Gelirin gideri karşılamamasından dolayı ek iş arayışı ortaya çıkmaktadır. Bu gerekçeler dışında devlet memuru yaşam standartlarını artırmak ve çok daha iyi bir yaşam sürebilmek için ek iş yapabilme ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bu noktada yapılabilecek işlerin kanuna aykırı olup olmadığının tespiti iyi yapılmalıdır. Memurun CD çıkarması, köşe yazarlığı yapması ve sahneye çıkması gibi işleri belirli şartlar çerçevesinde yapabilmektedirler. 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu içerisinde bulunan maddelere uyularak iş yapılması mümkündür. Devlet memuru kanunların izin verdiği derece de yapacağı işler ile birlikte gelir elde edebilmektedir. Yapacağın işte herhangi bir sigorta yapılması söz konusu olmayacaktır. Herhangi bir iş yeri kuramayacağı gibi direkt olarak ortağı da olamaz. Memuriyeti riske atmadan ek gelir sağlanması çok önemlidir. Kurallara doğru şekilde uyulması şartı ile memurların yapacağı işleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Köşe Yazarlığı

Sigortalı olarak çalışmadan yayın kuruluşunda yazı yazması uygundur. Yazacağı yazılarda 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu 15. Maddesinde yer alan basına bilgi veya demeç verme ile ilgili kurallara uyarak köşe yazarlığı yapabilir. Bu yazarlığın karşılığında da telif ücreti almasında bir sakınca yoktur.

Filmlerde ve Dizilerde Rol Almak

Uyması gereken mesainin dışında memur hem dizilerde hem de filmlerde rol alabilir. Oynayacağı rollerde ise görevini küçük düşürme gibi davranışlardan uzak durması gerektiği gibi sosyal güvenlik ilişkisini kurmadan yürütebilmektedir. Rol almasının yanı sıra sahneye çıkış şarkı söyleyebilir ve müzik şirketleriyle sözleşme yaparak CD çıkarması da mümkündür.

Araba Kiralama

Aracının kiraya verilmesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’na göre esnaf ya da tacir sayılması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bu maddeye istianen aracını herhangi bir şirkete kiraya verebilmektedir.

Şirket Ortaklığı

Devlet memuru ticari faaliyetlerde bulunması mümkün değildir. Fakat herhangi bir limited şirkete ya da anonim şirkete hisse ortağı olabilmektedir. Şirketin temsil etme görevini yürütmemek şartı ile ortaklık kurabilir.

Yapabileceği Diğer Ek Gelirler

 • Hakemlik ve bilirkişilik yaparak gelir elde edebilir.
 • Hem sosyal hem de mesleki nitelikteki kuruluşlarda görev alması söz konusu olabilir.
 • Zirai kazanç elde etmesi mümkündür.
 • Menkul ya da gayrimenkul geliri elde edebilmektedir.
 • Hisse senedi alım satımı yapmalarında sakınca yoktur.
 • Eğitim öğretim faaliyetlerinde görev almaları mümkündür.

Memurun yukarıda belirtilen alanlar dışında gelir elde etmesi durumunda disiplin cezası ile karşı karşıya kalması söz konusudur. 657 kanununa göre ticari faaliyetlerden dolayı ceza alan memurun kademe ilerlemesi durdurulmaktadır. Ek gelir sağlamak isteyen memurun uyulması gereken kuralları hassasiyetle irdelenmesi ve yerine getirilmesi memuriyeti açısından çok önemlidir. Görevde yükselebilmesi için belirlenen kriterlerin bozulmasına sebep olacağını bilerek hareket etmesi gerekmektedir. Mesleğini icra ederken ek gelir ile isteklerini karşılama çabası da son derece normaldir.

YENİ BAŞLAYAN POLİSLERİN MAAŞLARI

YENİ BAŞLAYAN POLİSLERİN MAAŞLARI

Devlet yöneticileri ile sendikalar arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından yeni başlayan polis maaşlarının tutarı da belli olmuştur. Belirlenen rakamlar, enfaklasyon değerleri doğrultusunda açıklandı. 2018-2019 dönemi için göreve yeni başlayan polislerin alacağı maaş 4557 Türk Lirasıdır. Ayrıca 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 zam yapılması konusu da netlik kazandı. 2019 yılında ise yapılacak olan zam oranları ilk ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak belirlendi. Komiser olarak göreve başlayan polislerin alacağı rakam ise, 4100 ile 4816 Türk Lirası arasında değişkenlik göstermektedir. Maaşların değişmesinin ilk sebebi, polislerin görev yaptığı iller ve bölgelerdir.

Memur sen tarafından hükümete sunulan teklif ise, 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 10,ikinci altı ayı içinse yüzde 9 olarak belirlenmişti. Bu rakamlar 2019 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 8 zam olarak değişmekteydi. Ancak yapılan anlaşmalara göre, bahsi geçilen zam oranlarının ortalaması bulunmuş ve yeni polis adaylarının maaşları bu ortalamaya göre hesaplanmıştır. Söz konusu bu maaşlar, polislerin başlangıç olarak üstlendiği görev yüküne ve çeşitli bölümlere göre de değişkenlik göstermektedir. 2018 yılı ocak ayı itibari ile göreve başlayan ve 8/1 derecesinde polis memuru olan bir kişinin maaşı 4.201 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Ayrıca yine göreve yeni başlayan bir memurun alacağı en yüksek maaş ise 4.497 Türk Lirasıdır. Yapılan zam oranları ile hesaplanan bu rakamlar, yılın 2. Yarısında değişkenlik gösterecektir. Detaylı bilgi ise, hükümet ile sendikalar arasında imzalanan sözleşmede yer almaktadır. Bu sözleşmelerin tüm maddeleri, 2018 ve 2019 yılı için geçerli kılınmıştır.

POLİSLİK MÜLAKAT SINAVLARI

POLİSLİK MÜLAKAT SINAVLARI

Polis meslek yüksekokulu başvurularının tamamlanmasının ardından, adaylara mülakat ve fiziki yeterlilik konusunda bazı yönergeler sunulmaktadır. Fiziki yeterlilik aşamasını başarı ile geçen polis adaylar, mülakat sınavına tabi tutulmaktadır. Ek bilgi olarak, söz konusu adayın fiziki yeterlik sınavından geçmesi için en 60 puan alması gerekir. Mülakat sınavında ise, adaylara, bazı konu başlıklarının yazılı olduğu bir kart çektirilir. Çekilen kartta belirtilen konu için adaya belli bir süre tanınır. Daha sonra komisyon üyeleri, ilgili konu hakkında sorular sormaya başlar. Adayın sorular karşısında verdiği cevaplar kadar, bedensel hareketleri de göz önünde bulundurur. Ayrıca polis adayının mülakatta dikkat etmesi gereken 5 temel nokta vardır.

Değerlendirme Esasları

 • Sorulan soru ve konu hakkında ki bilgi seviyesi
 • Kendisinden istenilen olayı kavramı düzeyi
 • Göstermiş olduğu özgüven
 • Kendisini ifade etme becerisi
 • Beden dilini kullanma kabiliyeti

Bahsi geçen bu 5 kriterin her biri 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır. Ayrıca adayın bu mülakattan başarılı olması için en az 70 puan alması gerekir. Polis olma konusunun en zorlu süreci olan mülakat aşaması, genel puanın da yarısını oluşturmaktadır. Bu sınavda yapacağınız en küçük hata elenmenize neden olabilir. Adayın sorulara cevap verilen sakin olması ve resmi bir kıyafet ile gitmesi oldukça önemlidir.

Polislik Mülakat Süreci

Polis mülakat süreci, farklı aşamalardan oluşmaktadır. Sırası gelen aday içeri girer ve ortalama 1 saat boyunca evrak işlemlerini tamamlar. Daha sonra boy, kilo gibi fiziksel testlerden geçer. Ardından sağlık kontrolleri tamamlanır ve özel heyet tarafından kurulan parkur aşamasına geçilir. Koşu, atlama ve diğer bedensel hareketleri başarı ile tamamlayan adaylar, polislik yolunda son adım olan sözlü mülakata girer ve süreci tamamlar.

POLİSLER ASKERLİK YAPAR MI?

POLİSLER ASKERLİK YAPAR MI?

Polislik ile ilgili bilgi almak isteyen ve bu mesleği seçmeyi düşünen bireylerin merak ettiği konulardan biri olan, hali hazırda görev yapan polis memurlarının askerlikten muaf sayılıp sayılmayacağıdır. Emniyet teşkilatına katılan birçok adayın genel olarak askerlik yapmadan göreve başlamakta ve her asker alımı döneminde birçok polis memuru askere giderek bulundukları bölgede polis açığı oluşturmaktaydı. Bu nedenle 2011 yılında bu konu için gerekli bir düzenleme yapıldı.

Polis olarak görev yapan memurlar, 2011 yılına kadar meslek içerisinde veya mesleğe başlamadan önce askerlik yapmaktaydı. Ancak söz konusu yılda çıkan kanuna göre, bu yıldan itibaren polislerin askerlik yapması durumu, bazı şartlar doğrultusunda kaldırıldı. Bu şartın içeriği ise, 10 yıl boyunca polislik hizmeti veren memurlar, askerlikten muaf tutulmak şartı da bulunmaktadır. Ancak 10 yıllık görev süresi dolmayan, meslekten ihraç edilen veya kendi isteği ile istifa eden polisler askerliğini yapmamış sayılmakta ve hakkında işlem başlatılmaktadır. Ayrıca 10 yıllık bu süre, mesleğe başlangıç tarihinden itibaren dikkate alınır. Geçici süreli görevler, yurt dışı misyon koruma ve yurt dışında eğitim gibi görevlerde, söz konusu 10 yıllık hizmet süresi için de geçerlidir. Ayrıca bu kanun ve maddeleri ile ilgili bilgiler, İçişleri bakanlığınca, Milli savunma bakanlığının web sitesinde yayınlanmıştır. Şartları okuyabilir ve konunun ana özeti hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İlgili kanun çıkmadan önce, polis memurları lisans mezunu olarak kısa dönem askerlik yapıyor ve sonrasında tekrar görevine geri dönüyordu. Bu nedenle çıkan kanun sayesinde, polis memurları askerlik konusunda da vatana hizmet ettikleri için kendi görevine devam etmeleri ön görüldü. Ayrıca yine bu kanun sayesinde pek çok polis memuru gelecek planlarını daha rahat bir şekilde yapmaya başladı.

Polis Atamaları ve Tayinleri Ne Zaman Yapılır?

Polis Atamaları ve Tayinleri Ne Zaman Yapılır?

Emniyet genel müdürlüğünde gören yapan polis atamaları, görev süresi dâhilinde an az bir kere doğuda hizmet verme zorunluğu vardır. Söz konusu görev yeri ise, EGM tarafından belirlenmektedir. Bir yıllık şark görevini yerine getiren polislere tayin hakkı tanınmaktadır. Özellikle de son yıllarda yaşanan terör olayları nedeni ile doğu bölgesinde ciddi bir güvenlik açığı olduğu tespit edilmiştir. Emniyet müdürlüğü ise, bu açığının giderilmesi için sayı belirlemekte ve batı illerinde görev yapan polisleri, doğu bölgesine doğru çekmektedir. Ancak geçerli bir mazereti olan memurlar, şark görevini erteletebilmekte ve personel Şube Müdürlüğüne beyan dilekçisi vermektedir. Erteleme için tanınan süre bir yıldır. Ancak dilekçesi kabul edilmeyen ve İbka vermeyen polisler ise, kişisel tercihleri göz önünde bulundurularak doğu illerine atanmaktadır. Ataması tamamlanan polisler, görev yapacağı yeni illerde belirtilen süreyi tamamladıktan sonra, tekrar batı illerine gönderilmektedir.

Polis Atamaları Ne Zaman Yapılır?

2018 yılı polis tayin ve atamaları şubat ayında yapılmıştır. Ayrıca atama süresi, mayıs ayına kadar devam etmektedir. Bu süre içerisinde, polisler görev yapmak istedikleri iller Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmelidir. Ataması tamamlanan polisler bir yıl, gönderildikleri illerde bulunur. Diğer polisler işe şark görevi için doğu illerine gönderilir. Ayrıca şark görevi sonuçları, belli bir tarihte açıklanmaz. Ancak ortalama bir değer verilmesi gerekirse, söz konusu sonuçlar haziran ayı içerisinde belli olur. Polisler tayinlerinin çıkması durumunda, kısa bir süre içerisinde istenilen yer değişikliği gerçekleşir.

Tayin şartları

Tayin isteyen polislerin, şark görevini yerine getirmesi gerekir.

Görev süresi dolmayan memurların, geçerli bir mazeret beyan etmesi gerekir( eşi, ailesi, çocuklarının eğitim durumu gibi)

Atamanın istenildiği ile ve ilçede memur açığının olması gerekir.

Görev yaptığı bölgede ki kaldığı süre

POLİS TALTİF TUTARI NE KADAR?

2019 yılı Polis Taltif Tutarı

Emniyet teşkilatında POLİS TALTİF TUTARI NE KADAR,  görev yapan polislere verilen taltif ödemeleri, 3201 sayılı Emniyet teşkilatı kanunu ile garanti altına alınmaktadır. Bu konuna göre, ülkenin güvenliğini ve birliğini, devletin çıkarlarını, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlayan memurlar, maaşlarının iki katına ve beş katına kadar ulaşan ek gelirler almaktadır. Ayrıca taltif ödemeleri, personel sayısı iyi sınırlı tutulmamaktadır. Yapılması planlanan bu ödemelerde, ödüllendirilecek hizmeti yerine getiren birim tarafından bir doya hazırlanmakta ve yetkili merceklere gönderilmektedir. Bir yılda ortalama üç kez gerçekleşen taltif ödemeleri, her personel başına hesaplanmakta ve maaşlarının 24 katını geçmeyecek bir tutar belirlenmektedir.

Polis Taltif Tutarı Hesabı

Alınacak taltif bedeli, emniyet mensuplarının resmi olarak aldıkları maaşlara ve ek göstergelerin toplamanın ana gelir ile çarpılması sonucu oluşmaktadır. Bu hesaba göre, 1. Sınıf Emniyet müdürünün alacağı tutar, 553,6 Türk lirasıdır. Bu sayede, diğer polis memurlarının alacağı taltif bedeli anı hesap ile belirlenmektedir. Ayrıca bu ödemeler gelir vergisi ve damga vergisi nedeni ile kesintiye de ulaşmaktadır. Hizmet verdiği yıla göre yapılan hesaplamalar, farklı şartlara göre de değişkenlik göstermektedir. Derece ve kademe doğrultusunda değişen söz konusu bedellerin ortalama değeri ise, 60-480 Türk Lirası arasındadır. Bu değerlerin belirlenmesinde, polislerin kıdemi ve görev yeri de etkili olmaktadır. Ayrıca taltif hesaplamaları da, söz konusu şartlar doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta ve ödemeleri gerçekleştirmektedir. Taltif ödemeleri için, müdürlük bünyesinde genel bir komisyon kurulur. Bu komisyon gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ödüllendirilmesine uygun bulunan dosyalar, yetkili merceklere gönderilir ve alınan onayın ardından ödemeler zamanında yapılır. Ayrıca ödeme tarihleri, 1. Ve 6. Ayın başlarıdır. Tabi bu tarih değişkenlik gösterebilir.