Polislerin Rütbe Terfi Şartları Ve Terfi Süreleri

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelere göre polis rütbelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre Emniyet Amiri, Komiser Yardımcısı, Merkez Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi, 1, 2, 3 ve 4. Sınıf emniyet müdürü gibi unvanlar eskide kalmaktadır.

Terfi ile ilgili tüm işlemler Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılmakta ve müdürlüğün internet sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır.

Polislerde Amirlerinde Rütbe Terfi Şartları Nelerdir?

Polislerde rütbe terfi alabilmek için öncelikle öngörülen bekleme süresi tamamlanmış olmalıdır. Bulunulan rütbede kurul gündemine alınan tarihten itibaren son performans puanı da dâhil olmak üzere zorunlu en az bekleme süresince iyi ya da çok iyi performans değerlendirme puanı alınmalıdır.

Polislikte rütbe terfi için yönetmeliğe uygun şekilde yapılmış olan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen yöneticilik ile ilgili hizmet içi eğitimde başarılı olunmalıdır. Bu şartlar polis amirlerinin üst rütbeye terfisi için geçerli olup komiser yardımcı rütbesini kazanmak için gerekli şartlarla değişiklik göstermektedir.

Komiser Yardımcı Rütbesi Nasıl Kazanılır?

Polis akademisine bağlı Polis Amiri Eğitim Merkezi bünyesinde ilk derece amirlik eğitimini bitirmek, Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğrenim kurumlarında öğrenim görerek bu süreyi başarıyla tamamlamak, eğitimlerin sonunda Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olmak komiser yardımcısı rütbesini kazanmak için gerekli olmaktadır.

Polislerin Rütbe Terfi Süreleri

Polis amirlerinin rütbe terfileri kapsamında rütbelerin içinde yapılan yurtdışı misyon koruma görevi, yurtdışı eğitimler, yurtdışı kurs ve diğer görevler nedeniyle geçen süreler ve tedavi ile istirahat süreleri geçerlidir. Bu süreler hangi rütbede geçirilmiş ya da ifa edilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilmektedir. Ancak bu süre üç yıldan fazla ise değerlendirme kapsamına dâhil edilmemektedir. Emniyet Teşkilatı bünyesine dâhil olmadan evvel yapılan askerlik atanılan ilk rütbede ve adaylığın kabul edilmesinden sonra fiili çalışma süresi içine girmektedir. Fakat ilk derece amirlik eğitimi sınavına katılabilmek için polis memuru rütbesi ile iki yıl çalışmak ve bu süre boyunda iyi ya da çok iyi performans puanı almış olmak gerekir.