Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

(1) Uzman Erbaş adayları başvurularını internet üzerinden http://www.msb.gov.tr adresinden yapacak olup, seçim aşamaları tarihleri telefonlarına SMS olarak gönderilecektir.

(2) Adaylar aday numaraları ile kayıt altına alınacaktır. Bu numaralar internet üzerinden yapılan başvuru sırasında belirtilen formun doldurmasından sonra verilecektir.

(3) Başvurularak son güne kadar güncellenebilecektir. Ayrıca başvuru sonucu verilen aday numarası saklanmalıdır. Daha sonraki tüm işlemlerde bu numara kullanılacaktır.

(4) Milli Savunma Bakanlığını sitesini (www.msb.gov.tr) takip etmeleri adayların yararına olacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylara, seçim aşamalarına katılmaları için çağrı bu site üzerinden yapılacaktır.

(5) Başvuru esnasında cep telefonu numaralarının doğru ve eksiksiz olarak verildiğine dikkat edilmelidir. Daha sonra SMS ile bilgilendirme yapılabilecektir.

(6) Halen asker olanlar, sözleşmeli erler ve erbaşlar için;

(a) Mühürlü bir zarf içerisinde bulunan nitelik belgesini, başvuru dilekçesini, haklarında adli veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu zarfı kesinlikle açmayınız.)

(b) Sınava gelirken nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgesi yanınızda olmalıdır.

(c) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince izin verilecektir.

(ç) Sınav tarihlerinin dağıtım iznine gelmesi halinde bu adayların nitelik belgesi acmi birliklerince doldurulacaktır.

(d) Müracaat dilekçesi, nitelik belgesi, başvuru belgesi ve varsa mahkeme evrakları Birlik Komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından adaya verilecek ve adayda bunları yanında getirecektir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
 • Askerlik hizmetini ifa ettikten sonra 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak,
 • Askerlikte hizmetini yapmakta olanlar için “Uzman Erbaş Olur” yazılı nitelik belgesini almış olmak,
 • 27 yaşını bitirmemiş ve 28 yaşından gün almamış olmak,
 • Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Daha önce TSK bünyesinde subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak çalışmamış olmak,
 • Sözleşmeli erbaş ve erler için 29 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısı bulunmamak,
 • Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç 30 günden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza almamış olmak,
 • Taksirli suçlar nedeniyle 6 ay veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza almamış olmak,
 • Askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış olmak,
 • Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Askerliğini yaptıktan sonra “Askerliğe elverişli değildir” ibaresi ile terhis edilmemiş olmak,
 • Boy ve kilo nomogramında belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için nitelik belgesinde en az 80 ve üzeri not almış olmak,
 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak,
 • İl/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
 • Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, evlilikleri uygun görülmeyenler,
 • İlk sözleşme süresi içerisinde bulunan sözleşmeli erler ve 3 yıllık hizmetini tamamlamayan sözleşmeli erler başvuruda bulunamazlar,
 • Halen görev yapan sözleşmeli erler en az üç yıl görev yapmış olmak şartıyla, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilirler.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

(1) Adayların başvurusu kabul edildikten sonra sınava çağırma SMS ile yapılacak olup, Milli Savunma Bakanlığı sitesinden de duyuru yapılacaktır.

(2) Diğer seçim aşamalarına da adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak olup, belirlenen tarihleri ve neler yapılacağını öğrenmek adayların sorumluluğundadır. İnternet üzerinden takibini yapmaları yararlarına olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir