LİSANS MEZUNLARININ ASKERLİK ERTELEME (TECİL) İŞLEMLERİ

Üniversiteye başlayan her öğrencinin askerlik işlemleri Üniversitenin gerekli birimleri tarafından yapılmaktadır. Mezun olduğunuzda da durumunuz Askerlik Şube Başkanlığınıza bildirilir. Sizin de bizzat başvurarak mezuniyet sonra askerliğinizi tecil ettirmeniz ya da sevk işlemlerinizi yaptırmanız gerekir. Mezuniyet sonrası Askerlik Şubesine giderek işlem yaptırmamanız halinde yoklama kaçağı durumuna düşersiniz.

Lisans Mezunları Ne kadar Süre İle Askerliğini Tecil Ettirebilir?

Lisans mezunları kanunların verdiği süre kapsamında mazeretsiz olarak en fazla 2 yıl süreyle askerliklerini tecil ettirebilirler. Bu süre diploma tarihinden itibaren geçerlidir. Sizin ne zaman başvurduğunuz önemli değildir. Her halükarda mezuniyet tarihinize bakılır. 2 yıllık mazeretsiz süreniz dolduğunda askere gitmek zorundasınız. Fakat eğitim ya da sağlık gibi haklı mazeretleriniz varsa yeniden tecil ettirme talebinde bulunabilirsiniz.

Lisans Mezunları İçin Askerlik Tecil Ettirme Yaş Sınırı Var mıdır?

Lisans mezunları en fazla 29 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirebilirler. 28 yaşında Üniversiteden mezun olan bir kişi tecil hakkını en fazla 1 yıl olarak kullanabilir. 29 yaşına geldiğinde askere gitmek zorundadır. Bu durumda geçerli mazeretler ise üst öğrenime başlamak ya da sağlık gerekçesidir.

Lisans Sonrası Yüksek Lisansa Başlanırsa Askerlik Tecili Nasıl Olur?

Lisans eğitiminden mezun olan kişiler direk olarak yüksek lisans eğitimine başlar ise 3,5 yıllık askerlik tecili yaptırabilirler. Fakat yüksek lisanstan mezun olamama durumunda tecil hakkı 29 yaş ile sınırlı kalacaktır.

Lisans Sonrası Doktoraya Başlanırsa Askerlik Tecili Nasıl Olur?

Lisans eğitiminden mezun olan kişiler direk olarak doktora eğitimine başlar ise 6 yıllığına askerlik tecili yaptırabileceklerdir. Fakat 29 yaşına kadar mezun olamamaları durumunda askere çağrılma ihtimalleri ortaya çıkacaktır.

Lisans Mezunu Yoklama Kaçağı Durumuna Düştüyse Ne Yapmalıdır?

Lisans mezuniyetinden sonra askerlik yoklamanızı yaptırmamanız durumunda yoklama kaçağı durumuna düşersiniz. Bu nedenle mezuniyetten sonra Askerlik Şubesine giderek işlemlerinizi yaptırmalısınız. Yoklama kaçağı durumuna düşerseniz idari para cezası ile de karşılaşabilirsiniz. Yoklama kaçağı durumundaki lisans mezunları direk olarak askere alınmazlar. Tecil hakları varsa bunu kullanabilirler. Eğer tecil hakkı yoksa en yakın celp döneminde askere alınacak şekilde işlemleri yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir